top of page

Monthly Chess Challenge, Oct 2023

Rank 2

Untitled - Subaganesh Balasubramanian.jpg

Rank 1

Untitled - Subaganesh Balasubramanian.jpg

Rank 3

Untitled - Subaganesh Balasubramanian.jpg
podium_edited.png

Results

Rank
Name
Gender
Score
Performance
Rating
Category
1
Sahil Rohit Talathi
MAHARASHTRA
27
1690
1769
2
Ashwani Tiwari
MADHYA PRADESH
24
1678
1710
3
K somu srikar
KARNATAKA
20
1774
1672
4
Utkarsh Mittal
UTTAR PRADESH
20
1590
1626
5
Samar Pal
UTTARAKHAND
18
1547
1503
6
Srinithyanth
ANDHRA PRADESH
17
1512
1392
7
deepanshu
DELHI
16
1621
1447
8
CHARU SHARMA
16
1477
1461
9
Dheer Jain
MAHARASHTRA
16
1398
1392
10
Bishal Shaw
WEST BENGAL
16
1341
1509
11
Arrnav Aparajkar
MAHARASHTRA
15
1375
1374
12
Gaurav Gupta
MAHARASHTRA
10
1455
1324
13
APRAMEYA MATTAM
Others
6
1251
1181
14
Manishka
6
1071
880
15
Arjun Dannapaneni
ANDHRA PRADESH
6
1021
1092
Page 1 of 2

Upcoming Chess Competition

 • Aug - Monthly Chess challenge
  Aug - Monthly Chess challenge
  Fri, 09 Aug
  09 Aug 2024, 7:00 pm – 7:45 pm
  Virtual Event
  09 Aug 2024, 7:00 pm – 7:45 pm
  Virtual Event
 • All India Quick Chess Championship
  All India Quick Chess Championship
  Sat, 21 Sept
  21 Sept 2024, 11:00 am – 1:00 pm IST
  Virtual Event
  21 Sept 2024, 11:00 am – 1:00 pm IST
  Virtual Event
 • Kid Rapid Chess Championship (KRCC)
  Kid Rapid Chess Championship (KRCC)
  Sat, 26 Oct
  26 Oct 2024, 11:00 am – 12:00 pm IST
  Online Event
  26 Oct 2024, 11:00 am – 12:00 pm IST
  Online Event
 • All India Blitz Chess Championship
  All India Blitz Chess Championship
  Sat, 23 Nov
  23 Nov 2024, 11:00 am – 12:00 pm
  Lichess
  23 Nov 2024, 11:00 am – 12:00 pm
  Lichess
bottom of page